» За нас

„Комплекс Мениджмънт Инженеринг“ ЕООД

Стартирайки през 2006 година, днес обслужваме представители на малки, средни и големи български и международни дружества и консорциуми.

Навременността, професионалното внимание и приложимостта на услугите, които предоставяме, повишават ползите за клиентите ни от съвместната работа.

Отговорни сме към бизнеса на нашите клиенти. Гарантираме лоялност и безусловна конфиденциалност. Изграждането на дългосрочно партньорство е в основата на нашите взаимоотношенията с клиентите.

Развиваме партньорски програми със специалисти в областта на финансите, данъците, одита, правото, инженерството, строителството, и други, които осигуряват комплексното обслужване на нашите клиенти.

Изпълняваните програми за непрекъснато обучение на екипа от специалисти и експерти гарантира високото ниво на знания и компетентност. Развиваме фирмената и комуникационната култура в посока, гарантираща постигане на целите.

Развиваме възможностите на електронна система за обмен на документи с клиентите ни, която гарантира сигурност и конфиденциалност и пести време.