» Партньорства

Шанхай Диакрон СиПиЕй (България) Ко Лимитед

България, София 1618, район Красно село
Бул. „Цар Борис III“ 165А, ет. 3, офис 11
Телефон: +86 21 5308 8236
Факс: +86 21 5308 8235
Уебсайт: http://www.diacroncpa.com

 

 

Ledra Management LTD
Accounting & Corporate Services

Телефон: +357 22 400 500
Факс: +357 22 400 501
E.mail: ledra@ledramanagement.net
Уебсайт: www.ledramanagement.com