» Услуги

Счетоводни услуги

1. Счетоводно обслужване и консултации:
1.1. Абонаментно счетоводно обслужване;
1.2. Счетоводно обслужване чрез еднократна обработка на документи;
1.3. Бюджети по проекти.

2. Данъчни консултации и представителство

3. Касово обслужване

4. Услуги свързани с възнагражденията на персонала и сътрудниците.

5. Доверителни услуги.

6. Виртуален офис и асистент.

7. Деловодство.

Консултантски услуги

1. Оптимизация на риска от дейността.

2. Счетоводни и данъчни аспекти при преобразуване, продажба и придобиване на предприятия.

3. Банково обслужване и представителство пред банки и финансови институции от Европа, Америка, Азия.

4. Бизнес анализи и бизнес планове.


Цени

Конкурентни и по договаряне.

 

„Печелите сигурността на качеството, което ще получите.“